Redpoints

За нас

Широкоформатният дигитален печат е в основата на нашия бизнес. Действителността, обаче, изисква не просто купчина hardware, а комбиниране на последните технологии с необходимият бизнес, опит и ценности.

Ред Пойнтс започна своята дейност в областта на широкоформатния печат в края на 2003 година. Обединявайки потенциала на професионален екип работещ в бранша от 1999 с най-новите технологии в индустрията, фирмата ни бързо се утвърждава като един от лидерите на пазара. Уникалната вътрешнофирмена организация, намаляваща до минимум бюрократичните процедури при работа с клиентите, както и директната връзка между отделните звена във фирмата, бързо превръщат Ред Пойнтс в предпочитан партньор.

В инвестиционната си политика ние залагаме не толкова на максимално възможното разнообразие в машинния парк, колкото на оптималното съчетание от високопроизводителни машини, гарантиращи постоянно високо качество на произвежданата продукция. Успешното прилагане на тази политика  осигурява на Ред Пойнтс стратегическо предимство на пазара, а нашите клиенти ежедневно го потвърждават чрез непрекъснато растящите обеми поръчки.  

Утвърден пазарен лидер, Ред Пойнтс многократно е доказала на своите клиенти, че трудно могат да намерят друг производител с подобно съотношение „качество/срок за изпълнение/цена". Именно оптималното комбиниране и на трите фактора, а не максимализирането на един от тях за сметка на другите два, дават стратегическо предимство на Ред Пойнтс и ни правят предпочитан партньор за всеки който се занимава с външна и вътрешна реклама.

Copyright © 2003-2017 Red Points Studio ITTI
Web Based Solutions
Studio Itti