Redpoints

Полезни съвети

Посочените тук правила и изисквания са само препоръчителни с цел максимално използване възможностите на машината.

Растерни

Резолюция - 30 до 300 DPI при мащаб 1:1

Основен принцип - колкото по-голям е реалният размер на това, което трябва да се напечата, толкова по-ниска може да бъде резолюцията, без това да се отрази драстично на готовия продукт. Например за файл с размер 400 х 300 см. е напълно достатъчна резолюция от 50 DPI, но не по-малко от 30 DPI мащаб 1:1, докато за файл с размер 150 х 150 см. е желателно резолюцията да е поне 100 DPI мащаб 1:1.

Какво НЕ Е нужно да се прави - ако изходните файлове, от които композирате Вашия краен продукт са на резолюция по-ниска от минимално подходящата за случая, НЕ вдигайте изкуствено резолюцията - например от 30 на 50 DPI - това обикновено влошава вместо да подобри качеството.

Векторни

Добре е мащабът на вашите векторни файлове винаги да бъде 1:1 Ако ни изпратите файл в мащаб 1:10 ние трябва да го обърнем в мащаб 1:1. В някои случаи премащабирането нарушава перфектността на кривите.

Добре е текстовете във Вашите векторни файлове винаги да са обърнати в криви.

? *.cdr, *.ai или *.eps? Ние бихме предпочели *.eps. Но Вие можете да ни изпратите това, което е най-удобно за Вас.

Други полезни съвети

Обикновено 95% от напечатаните материали изискват някакъв вид довършителни работи - ушиване на джобове, поставяне на капси, обрязване, каширане, ламиниране с цел механична защита. За нас е много важно да знаем какви са довършителните работи по всеки Ваш файл за да го подготвим по подходящия начин преди да го отпечатаме. Текстови файл с описание на довършителните работи би ни свършил чудесна работа.

Copyright © 2003-2017 Red Points Studio ITTI
Web Based Solutions
Studio Itti